He En

אלמנטים

אלמנטים מרותכים לבנייה


אלמנטים מרותכים ליצירת עמודים וקורות, האלמנטים מיוצרים במפעלנו לפי דרישת המתכנן.
לפריטים אלו יתרון עיקרי - קלות ומהירות התקנתם באתר בשטח. כל עמוד או אלמנט שכזה מגיע כיחידה אחת מהמפעל ובכך מתבטל הצורך בקשירה ידנית.
 
 ברזל לבניין, האחים כהן ברזל,  אלמנטים, ברזל בנין,  ספירלה מתכת, ספירלות, ברזל מקצועי,  אלמנטים מברזל,  ברזל לבניין, האחים כהן ברזל,  אלמנטים, ברזל בנין,