He En

רשתות חתוכות | מכופפות

רשתות מרותכות ומכופפות לפי דרישה

רשתות מכופפות | רשתות מכופפות | רשת | ברזל עיבוד  | ש כהן

רשתות חתוכות ומכופפות - לפי דרישה.
ייצור רשתות לפי תקן מס' 4466/4.
 
 

לרשתות מרותכות יתרונות רבים. שימוש נכון ברשתות במבנה יבטיח ביצוע טוב ומהיר של השלד.
ברזל ומוצרי בניין מוכנים מקלים משמעותית על חייו של הקבלן. הכלובים והרשתות המוכנות מאפשרות לקבלן לא לדאוג
לאיש מקצוע מיוחד שידאג לכל ההלחמות המיוחדות, כמו גם לציוד המקצועי הדרוש לשם כך.


חתך של מטר מרובע רשת

טבלה לחישוב החתך של מטר מרובע רשתהזמנת רשתות


לרשתות מרותכות יתרונות רבים. שימוש נכון ברשתות במבנה יבטיח ביצוע טוב ומהיר של השלד.
כדי לקבל תוצאות מקסימליות מהשימוש ברשתות יש לקחת בחשבון את הכללים הבאים: סוג המוטות ממנה עשויה הרשת הוא תמיד, מוט משוך בקר (ברוב המקרים מצולע)
רשת מלאי הינה זמינה יותר וזולה יותר. כדאי לנסות להשתמש בה במידת האפשר.
ניתן לספק רשתות מיוחדות מסוגים וגדלים שונים.

מידות רצויות להזמנת רשת
:
  •  רוחב ואורך: רוחב 2,50 מ’ אורך 6,00 מ’

    רוחב רשת יכול להגיע עד 4,00 מ’ ואורכה עד 9000 מטר
    8,00 מ’ (ניתן לקבל מידות שונות בתיאום מראש).
* גודל המשבצות שונות

  • כמויות: ניתן להזמין כמויות של רשתות לפי תוכנית, החל מ - 20 יחידות או 1 טון לסוג. הזמנה עם סוגים
רבים מדי של רשתות גורמת לסיבוכים בהנחת הרשת, צורכת מקום רב באתר וחייבת כח
אדם מיומן להנחת רשתות. כדאי להשתדל לצרף סוגים קרובים של רשתות לסוג אחד. בהזמנת רשת מיוחדת רצוי לצרף סקיצה ברורה של הרשת או לרשום את כל הנתונים הנדרשים.