He En

רשת פלדה מגולוון | חם | קר

רשת פלדה מגלוונת


רשת ברזל מגולוון, פרופילים מברזל, רשת מגולוונת,

רשתות מגלוונות - לחיפוי קירות.
ייצור רשתות לפי תקן מס' 4466/4 .

רשתות ברזל משמשות בדרך כלל לחיזוק קירות וגגות.
התקן מאפשר שימוש בשלושה סוגים של פלדה לזיון בטון.
מוטות מעורגלים בחום מצולעים רתיכים ולא רתיכים, מוטות מעורגלים בחום חלקים (לשימוש לקשירה בלבד), 
מוטות משוכים בקר חלקים או מצולעים (לשימוש ברשתות).


להלן טבלת השוואה בין סוגי הפלדה השונים:

 

חתך של מטר מרובע רשת

טבלה לחישוב החתך של מטר מרובע רשת


הזמנת רשתות


לרשתות מרותכות יתרונות רבים. שימוש נכון ברשתות במבנה יבטיח ביצוע טוב ומהיר של השלד.
כדי לקבל תוצאות מקסימליות מהשימוש ברשתות יש לקחת בחשבון את הכללים הבאים: סוג המוטות ממנה עשויה הרשת הוא תמיד, מוט משוך בקר (ברוב המקרים מצולע)
רשת מלאי הינה זמינה יותר וזולה יותר. כדאי לנסות להשתמש בה במידת האפשר.
ניתן לספק רשתות מיוחדות מסוגים וגדלים שונים.

מידות רצויות להזמנת רשת
:
  •  רוחב ואורך: רוחב 2,50 מ’ אורך 6,00 מ’

    רוחב רשת יכול להגיע עד 4,00 מ’ ואורכה עד 9000 מטר
    8,00 מ’ (ניתן לקבל מידות שונות בתיאום מראש).
* גודל המשבצות שונות

  • כמויות: ניתן להזמין כמויות של רשתות לפי תוכנית, החל מ - 20 יחידות או 1 טון לסוג. הזמנה עם סוגים
רבים מדי של רשתות גורמת לסיבוכים בהנחת הרשת, צורכת מקום רב באתר וחייבת כח
אדם מיומן להנחת רשתות. כדאי להשתדל לצרף סוגים קרובים של רשתות לסוג אחד. בהזמנת רשת מיוחדת רצוי לצרף סקיצה ברורה של הרשת או לרשום את כל הנתונים הנדרשים.