He En

ספירלות

ספירלות ברזל לבנייה

ספירלה הינה אלמנט מברזל מכופף או חוט משוך בצורה ספירלית (קפיץ)

ספירלה משמש לקשירה או לחיזוק כלונסאות מרותכים בשטח.


 ספירלות, אלמנטים מברזל, ברזל מקצועי, ספירלה מתכת,  ספירלות ברזל, ברזל בנין, רשתות ברזל, מוצרי מתכת, אלמנטים,