He En

קפיצים

קפיצי ברזל לבנייה

קפיצים, קפיץ מפעל מתכות, מפעל ברזל, עיבוד ברזל, ברזל לבנין,

קפיץ הינו ברזל מכופף בצורת ספירלה המוצר קיים בעוביים שונים ומשמש לדריכת אלמנטים.