He En

ספסלים

ספסלי ברזל לבנייה

ספסלי, ספסלים, ספסל, ייצור מתכת, קורות ברזל, פרופילי מתכת, עיבוד מתכות,

ספסלים עשויים רשת מכופפת המשמשת לשמירת מרחק (ספייסר) בין הברזל העליון לברזל תחתון.
מיוצרים במידת אורך סטנדרטית של 2.5 מטר.