He En

שאלות ותשובות

בטון מזוין מה פירושו מה בעצם קובע את חוזקו?

הבטון המזוין מבוסס על שיתוף פעולה בין שני החומרים בטון ופלדה. הפלדה כמוטות דקים, בעלי קטרים שונים כאלמנטים קוויים .חשיבות המרבית היא לעיגון מוטות הזיון מול הבטון זה מה שיקבע את חוזקו של הבטון המזוין.

מה חשיבות של ברזל בניין בתהליך הבניה ?

לברזל הבניין חשיבות רבה בתהליך הבניה כי הרי כל מבנה מוקם על יסודות שאותם שמים בבורות עמוקים המשכם ברשתות ברזל המצויות בכל קירות המבנה וגם כמובן בחגורת הבטון המחברת של הקירות החיצוניים ובסופו של דבר גם בכלונסאות וכל זאת בכדי לחזק את המבנה המוקם. כמות הברזל הנמצאת בתוך שלד המבנה תקבע את עמידו

מדוע חשוב לעבד את פני המוטות?

חשוב לעבד את פני המוטות כי עיבודם קובע את טיב ההדבקות בין מוטות הזיון לבין הבטון. ישנם שלושה סוגים עיקריים: חלק, מצולע ומצולק. מוטות מצולעים מיוצרים כאשר על מעטפת המוט נוצרות בליטות. מוטות מצולקים הם כאלה שבתהליך הייצור שלהם יצרו צלקות על פני המוט. עובדה זו תורמות להתנגדותו של המוט לשליפה.

מה היא שיטת החישוב לזיון של כלונס כאשר נתונים קוטר ואורך וסוג הקרקע ?

כלונס הוא אלמנט אשר בעזרת הכנסתו לקרקע ניתן לחלק את עומס המבנה. שיטת חישוב הינה: הכוחות הפנימיים בקרקע וחילוקם לאורך הכלונס . כאשר יש בידינו את הכוחות הפנימיים לאורך הכלונס ניתן לחשב את הזיון הדרוש. כלומר התקן קובע שהזי