He En

מילון מונחים

בטון מזוין

בטון המחוזק בברזל שילוב שני החומרים וניצול יתרונותיהם. הברזל מונע את התקפלותו של הברזל והברזל מונע מהקיר את קריסתו.

ברזל בניין

הינו ברזל המגיע כאלמנט מבני בצורות שונות: כלובים, רשתות ומוטות ברזל. לאתרי הבנייה בכל רחבי הארץ.

ברזל מעובד

חומר גלם ממנו יוצרים מוצרים שונים כגון: קורה , עמוד , אלמנטים ועוד.

גילוון

צפוי מתכת בחומר מונע חלודה, גלוון חם, גלוון קר.

חגורה

מסגרת מבטון המשמשת גם לחיזוק המבנה או לביצוע הפרדה בין משטחית

חישוקים

בקטרים שונים לחיזוק עמודים וקורות בהתאם לדרישת הלקוח.

יסוד

יציקת הבטון בבסיס הבניין.

כלוב

הכלונס בנוי ממוטות פלדה של ברזל "מצולע" ו"לוליין" מברזל משוך או מצולע העשוי בצורת לולאות מחוברות או קפיץ גדול.

כלונס

יסוד החודר אל עומק האדמה ומעביר את עומסי הבניין הנשענים עליו אל שכבת קרקע מוצקה מטרת הכלונס היא לעבור את אותה שכבת קרקע אשר אינה טובה לביסוס, החיכוך עם הקרקע יוצר מצב של יציבות למבנה.

ספירלות

משמשים לקשירת כלובי כלונסאות ועמודים בשטח עד חוט בקוטר 16 מ"מ.

עמוד

רכיב אנכי בודד שתפקידו לתמוך בתקרה מעליו .

קירות נושאים

נושאים חלק מהמשקל של המבנה שעליהם. הינם מגובים בחגורות בטון מזוין.

קורה

רכיב בניין אופקי שתפקידו להעביר עומסים מהתקרה לעמודים או לקירות במבנה.

רפסודה

משטח בטון גדול אשר נבנה לרוב כיסוד לבניינים. הרפסודה מפזרת את משקל כל הבניין על פני כל שטח הקרקע שתחת הבניין כולו.

רשתות לברזל

חוטים המרותכים שתי וערב. משמשות לחיזוק קירות וגגות .מבנה הרשת מאפשר העברת כוח הכובד על פני הרשת כולה ולא רק על מוט ברזל בודד.

שלד הבניין

בסיסו של הבניין, שכולל: יסודות, עמודים, קורות ו תקרות, השלד כולל גם את קירות פנים וחוץ ואת גג המבנה למרות שאין הם אלמנטים תומכים,

תו תקן

בדיקת תקינות

תקרה

אלמנט שטח אופקי שתפקידו להעביר עומסים לאלמנטים הנושאים (קורות, עמודים וקירות).